Tájékoztató “C”, “CE”, “D” kategóriás képzéshez

Vállalási feltételek és tanuló tájékoztató “C”, “C E” és “D” kategóriás tanulók részére

A 24/2005. (IV.21.) GKM rendelet 2. számú melléklete alapján

 1. Képzőszerv neve és címe: Angyal Zsolt Autósiskola
  Cím: 3121 Somoskőújfalu Nyárfa út 2
  Telefonszám: 06202534362, 0632435376
  E-mail cím: jogsi@angyalzsoltautosiskola.hu
  Web: www.angyalzsoltautosiskola.hu
  Adószám: 68181017-1-32
  Képzőszerv azonosító száma: 6505
 2. Cégforma: egyéni vállalkozás.
 3. Nyilvántartási szám: 51363013
 4. Iskolavezető neve: Angyal Zsolt Zoltán
 5. Ügyfélfogadó helyiség címe: 3121 Somoskőújfalu Nyárfa út 2
  Telefonszám: 06202534362, 0632435376
  Ügyfélfogadás időpontja: Hétfő-Péntek 18:00-20:00
 6. Székhely: 3121 Somoskőújfalu Nyárfa út 2.
 7. Tanfolyamra való felvétel módja: személyesen, vagy telefonon történő jelentkezés
 8. PÁV alkalmassági vizsgálat: GKI képzés esetén szükséges
 9. “C”, “C E” és “D” kategória: egészségi alkalmasság II-es csoport
 10. A tanfolyamra történő felvétel-feltételei:
  1. ”C” kategória:
   Tanfolyamra az vehető fel, aki a 18. életévét betöltötte, vagy annál legfeljebb hat hónappal fiatalabb; érvényes ”B” kategóriás vezetői engedély, vagy vizsgaigazolás (a vizsgaigazolás a sikeres forgalmi vizsgától számított 1 éven át fogadható el beiskolázási és vizsgáztatási előfeltételként). Az autósiskolánál megkötött tanulmányi szerződés, első tandíj részlet befizetése

   Vizsgára bocsátás feltételei:
   Kitöltött jelentkezési lap, orvosi alkalmasságról szóló igazolás (II. csop.). A jelentkező írni, olvasni tud, és a 8 általános iskolai osztályt elvégzéséről nyilatkozik, az elméleti tanfolyamot elvégezte, és annak megkezdésétől számítva kevesebb, mint 9 hónap telt el. Elméleti vizsga idejére betöltötte a 17 és ¾ életévét, gyakorlati vizsga idejére betöltötte a 18. életévét. Gyakorlati vizsgát csak a kötelező óraszám (29) levezetése, illetve az előírt menettávolság (348 km) teljesítése után tehet.
  2. ”C E” kategória:
   Tanfolyamra az vehető fel, aki a 18. életévét betöltötte, vagy annál legfeljebb hat hónappal fiatalabb. Érvényes ”B” és ”C” kategóriás jogosítvány, vagy vizsgaigazolás (a vizsgaigazolás a sikeres forgalmi vizsgától számított 1 éven át fogadható el beiskolázási és vizsgáztatási előfeltételként). A vezetői engedély nem minősül kezdőnek, az autósiskolánál megkötött tanulmányi szerződés, első tandíj részlet befizetése

   Vizsgára bocsátás feltételei:
   Kitöltött jelentkezési lap, orvosi alkalmasságról szóló igazolás (II. csop.), a jelentkező írni, olvasni tud és a 8 általános iskolai osztály elvégzéséről nyilatkozik, az elméleti tanfolyamot elvégezte, és annak megkezdésétől számítva kevesebb, mint 9 hónap telt el. Elméleti vizsga idejére betöltötte a 17 és ¾ életévét, gyakorlati vizsga idejére betöltötte a 18. életévét. Gyakorlati vizsgát csak a kötelező óraszám (14) levezetése, illetve az előírt menettávolság (168 km) teljesítése után tehet.
  3. ”D” kategória:
   Tanfolyamra az vehető fel, aki a 21. életévét betöltötte, vagy annál legfeljebb hat hónappal fiatalabb. Érvényes ”B” és ”C” kategóriás jogosítvány, vagy vizsgaigazolás (a vizsgaigazolás a sikeres forgalmi vizsgától számított 1 éven át fogadható el beiskolázási és vizsgáztatási előfeltételként). A vezetői engedély nem minősül kezdőnek, az autósiskolánál megkötött tanulmányi szerződés, első tandíj részlet befizetése.

   Vizsgára bocsátás feltételei:
   Kitöltött jelentkezési lap, orvosi alkalmasságról szóló igazolás (II. csop.), a jelentkező írni, olvasni tud, és a 8 általános iskolai osztály elvégzéséről nyilatkozik. Az elméleti tanfolyamot elvégezte és annak megkezdésétől számítva kevesebb, mint 9 hónap telt el. Elméleti vizsga idejére betöltötte a 20 és ¾ életévét, gyakorlati vizsga idejére betöltötte a 21. életévét. Gyakorlati vizsgát csak a kötelező óraszám (29) levezetése, illetve az előírt menettávolság (348 km) teljesítése után tehet.

   A vizsgán való részvétel feltételei:
   • A tanuló az alapfokú iskolai végzettségét legkésőbb az első vizsga napján (külföldi bizonyítvány esetén egy héttel korábban) – igazolja a közlekedési hatóság részére.
   • Ha a tanuló alapfokú iskolai végzettségét az előző pontban meghatározott módon nem igazolta, annak teljesítéséig a következő vizsgára nem bocsátható, illetve részére vizsgaigazolás nem állítható ki.
  4. A 8 általános iskolai osztály elvégzésének hitelt érdemlő módon történő igazolása az alábbi módokon lehetséges:
   • a személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel, az iskolai végzettség igazolására szóló okmány eredeti-, vagy közjegyző, vagy a kiállító által hitelesített példányával,
   • külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban), valamint a külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén olyan – hatáskörrel rendelkező – magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol vagy annak meglétét előfeltételezi.
 11. A tanfolyam tantárgyai, tanórák száma, időtartama:
  1. ”C” kategória, elmélet összesen 80 óra, amely a következő tárgyakból tevődik össze:
   • Közlekedési ismeretek
   • Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek
   • Vezetéselmélet
   • Biztonságos üzemeltetés
   • Munkavédelem, tűzvédelem
   • E-learning oktatás esetén: max. 60 óra / 90 nap
  2. Járművezetői gyakorlat összesen: 29 óra
   • Járműkezelés: 6 óra
   • „BÜ” vizsga: 10 perc
   • Rutin vizsga: 15 perc
   • Városi vezetés: 15 óra
   • Országúti vezetés (40km/ó): 4 óra (160 km)
   • Éjszakai vezetés: 2 óra
   • Hegyvidéki vezetés: 2 óra
   • Forgalom vizsga: 45 perc
  3. ”C E” kategória, elmélet összesen 20 óra, amely a következő tárgyakból tevődik össze:
   • Közlekedési ismeretek
   • Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek
   • Vezetéselmélet
   • Biztonságos üzemeltetés
   • E-learning oktatás esetén: max. 60 óra / 90 nap
  4. Járművezetői gyakorlat összesen: 14 óra
   • Járműkezelés: 6 óra
   • „BÜ”vizsga: 10 perc
   • Rutin vizsga: 10 perc
   • Városi vezetés: 4 óra
   • Országúti vezetés /40km/ 2 óra (80 km)
   • Hegyvidéki vezetés: 2 óra
   • Forgalom vizsga: 45 perc
  5. ”D” kategória, elmélet összesen 28 óra, amely a következő tárgyakból tevődik össze:
   • Közlekedési ismeretek
   • Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek
   • Vezetéselmélet
   • Biztonságos üzemeltetés
   • E-learning oktatás esetén: max. 60 óra / 90 nap
  6. Járművezetői gyakorlat összesen: 29 óra
   • Járműkezelés: 6 óra
   • „BÜ”vizsga: 10 perc
   • Rutin vizsga: 10 perc
   • Városi vezetés: 17 óra
   • Országúti vezetés (40km) 4 óra (160km)
   • Hegyvidéki vezetés: 2 óra
   • Forgalom vizsga: 45 perc
 12. A tanuló gépjárművek:
  IVECO EUROCARGO 150E 24 teherautó 
  KASSBOHRER Setra S215HD autóbusz
 13. Az elméleti foglalkozás kötelező óraszámából 10 % (2,8 óra) hiányzás megengedett. A 10% fölötti hiányzás esetén pótfoglalkozás beiktatására van szükség.
  Gyakorlati foglalkozásról a hiányzás megengedett, amennyiben a gyakorlati oktatóval megbeszélt vezetési időben történő foglalkozásnak akadályozó tényezői vannak, a tanuló a vezetés megkezdése előtt 24 órával köteles az oktatóját értesíteni.
 14. A tantárgyak hallgatása és vizsgázás alóli felmentések:
  • ”C” kategória:
   Szerkezeti és üzemeltetési ism. és Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés: Egyetemen vagy főiskolán szerzett: gépész, autógépész, közlekedés mérnöki, üzemmérnöki, közlekedés mérnöki tanári, közlekedés üzemmérnöki műszaki tanári, szakirányú műszaki oktatói oklevél.  Katonai főiskolán szerzett: harcjármű üzemben tartó, katonai gépjármű üzemeltető, gépjármű technikus, harcjármű üzemeltetői oklevél.
   Műszaki ismeretek szakos szakoktatói oklevél, technikusi oklevél. Szakközépiskolai: közúti járműgépész, közlekedésgépész, gépjárműtechnikai, gépjárműüzemi, mezőgazdasági gépész, gépjavító, építőgépész, gépjárművezető és karbantartó. Szakmunkás bizonyítvány: autószerelő, anyagmozgatógép szerelő, építőgép szerelő, mezőgazdasági gépszerelő, gépjárművezető és karbantartó, mezőgazdasági gépész, fakitermelési gépkezelő, állattartó telepi gépész, kertészeti gépész, növénytermesztő gépész, erdőgazdasági gépész, mezőgazdasági gépszerelő és üzemeltető, mezőgazdasági gépjavító és karbantartó. A közúti járművezetői vizsgáztatás keretében szerzett gépjármű kezelői bizonyítvány
  • Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás:
   Munkavédelmi szakképesítés: munkavédelmi szakmérnöki, munkavédelmi üzemmérnöki, felsőfokú munkavédelmi (egyetemi), munkavédelmi technikusi, középfokú munkavédelmi oklevél, a közúti járművezetői vizsgáztatás keretében 1993 jan. 1-je után tett sikeres vizsga a „munkavédelem, tűzvédelem, szállítás” vizsgatárgyból.
  • ”C E” kategória:
   Szerkezeti és üzemeltetési ism. és Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés: Egyetemen vagy főiskolán szerzett: gépész, autógépész, közlekedés mérnöki, üzemmérnöki, közlekedés mérnöki tanári, közlekedés üzemmérnöki műszaki tanári, szakirányú műszaki oktatói oklevél.  Katonai főiskolán szerzett: harcjármű üzemben tartó, katonai gépjármű üzemeltető, gépjármű technikus, harcjármű üzemeltetői oklevél.   Műszaki ismeretek szakos szakoktatói oklevél, technikusi oklevél. Szakközépiskolai: közúti járműgépész, közlekedésgépész, gépjárműtechnikai, gépjárműüzemi, mezőgazdasági gépész, gépjavító, építőgépész, gépjárművezető és karbantartó.  Szakmunkás bizonyítvány: autószerelő, anyagmozgatógép szerelő, építőgép szerelő, mezőgazdasági gépszerelő, gépjárművezető és karbantartó, mezőgazdasági gépész, fakitermelési gépkezelő, állattartó telepi gépész, kertészeti gépész, növénytermesztő gépész, erdőgazdasági gépész, mezőgazdasági gépszerelő és üzemeltető, mezőgazdasági gépjavító és karbantartó. A közúti járművezetői vizsgáztatás keretében szerzett gépjármű kezelői bizonyítvány.
  • “D” kategória:
   Szerkezeti és üzemeltetési ism. és Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés: Egyetemen vagy főiskolán szerzett: gépész, autógépész, közlekedés mérnöki, üzemmérnöki, közlekedés mérnöki tanári, közlekedés üzemmérnöki műszaki tanári, szakirányú műszaki oktatói oklevél. Katonai főiskolán szerzett: harcjármű üzemben tartó, katonai gépjármű üzemeltető, gépjármű technikus, harcjármű üzemeltetői oklevél. Műszaki ismeretek szakos szakoktatói oklevél, technikusi oklevél. Szakközépiskolai: közúti járműgépész, közlekedésgépész, gépjárműtechnikai, gépjárműüzemi, mezőgazdasági gépész, gépjavító, építőgépész, gépjárművezető és karbantartó. Szakmunkás bizonyítvány: autószerelő, anyagmozgatógép szerelő, építőgép szerelő, mezőgazdasági gépszerelő, gépjárművezető és karbantartó, mezőgazdasági gépész, fakitermelési gépkezelő, állattartó telepi gépész, kertészeti gépész, növénytermesztő gépész, erdőgazdasági gépész, mezőgazdasági gépszerelő és üzemeltető, mezőgazdasági gépjavító és karbantartó. A közúti járművezetői vizsgáztatás keretében szerzett gépjármű kezelői bizonyítvány.
 15. Tanfolyami és vizsgadíjainkat lásd ezen tájékoztató megfelelő kategóriái alatt.
 16. Az elsősegélynyújtó vizsga alól mentesül az a személy, aki a 24/2005. GKM rendelet 3. melléklet 4.1.4 pontja alá tartozó végzettséggel rendelkezik és az erről szóló okiratot bemutatja. A mozgáskorlátozott, a siket, valamint az olyan tanulót, aki a magyar nyelvet nem beszéli, a tanfolyam elméleti tantárgyainak tantermi foglalkozásain való részvétele alól – kérésére – az iskolavezető mentesíti. Az elméleti vizsga számítógép igénybevételével, vagy írásban tehető le. Szóban, indokolt esetben tolmács közreműködésével vizsgázhat az, aki hiányos magyar nyelvi ismeretei miatt a magyar nyelvet nem érti, illetve az egészségi állapotából következően írásra képtelen, és erre a felügyelettől kérelemre engedélyt kapott. Az egyéb – vizsga – alóli felmentést az iskolavezető kérésére a csatolt és hitelesített okirat másolata alapján a Közlekedési hatóság erre jogosult vezetője adhat.
 17. Amennyiben a tanuló más képzőszervnél kívánja folytatni a tanulmányait, képzési igazolást kell kitölteni 3 példányban, amelyeket a képzőszerv tölt ki és egy példányt a tanulónak átad.
 18. Oktatási helyszínek:
  Elméleti oktatás helye: Salgótarján, Füleki út 41.
  Tanpálya: Salgótarján, Erdész út 36.
  Gyakorlati oktatás helye: Salgótarján belterülete és környéke, 21. sz. Főút
 19. A szükség szerinti pótórákra a gyakorlati oktató tesz javaslatot, melynek a szerződés szerinti aktuális díját a képzőszervnél kell befizetni.
 20. Felügyeleti szerv neve és elérhetősége:
  KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 45. 36-1-814-0800 Középkelet-magyarországi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály
 21. A vizsgázó jogai és kötelezettségei:
  A vizsgázónak a vizsgán pontosan, az előírt okmányok birtokában, az erkölcsi normának, az évszaknak és a járművezetésnek megfelelő öltözékben kell megjelennie.
 22. Vizsgadíjak:
  1. ”C” kategória:
   • Közlekedési ismeretek: 4.600 Ft (elméleti vizsgát megelőzően fizetendő)
   • Szerk. és üzem. Ism.: 4.600 Ft (elméleti vizsgát megelőzően fizetendő)
   • Munkavédelem: 4.600 Ft (elméleti vizsgát megelőzően fizetendő)
   • Biztonságos üzem.: 4.400 Ft (Bü. vizsgát megelőzően fizetendő)
   • Rutin: 3.500 Ft (rutin vizsgát megelőzően fizetendő)
   • Forgalmi: 11.000 Ft (forgalmi vizsgát megelőzően fizetendő)
   • Összesen: 32.700 Ft
  2. ”C E” kategória:
   • Közlekedési ismeretek: 4.600 Ft
   • Szerk. és üzem. Ism.: 4.600 Ft
   • Biztonságos üzem.: 4.400 Ft
   • Rutin: 3.500 Ft
   • Forgalmi: 11.000 Ft
   • Összesen: 28.100 Ft
  3. “D” kategória:
   • Közlekedési ismeretek: 4.600 Ft
   • Biztonságos üzem.: 4.400 Ft
   • Rutin: 3.500 Ft
   • Forgalmi: 18.500 Ft
   • Összesen: 31.000 Ft
  4. A feltüntetett díjak befizetése a hatóság (Középkelet-magyarországi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály, Nógrád Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési  Osztály, 3100 Salgótarján, Karancs út 54.) pénztárában történik.
 23. A vezetői engedély átvételével kapcsolatos előírások.
  A tanulónak a forgalmi vizsgára magával kell hoznia az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését bizonyító dokumentumot, illetve a felmentés alapjául szolgáló okiratot, amelyet a sikeres forgalmi vizsga után be kell mutatni a hatóságnak, ezt követő 3 munkanap elteltével az orvosi alkalmasságot igazoló okirat bemutatásával az okmányirodában kérheti a vezetői engedély kiállítását. Vezetői engedély kiállításához szükséges még az alapfokú vagy felsőfokú iskolai végzettség megfelelő hitelt érdemlő igazolása, amely az első elméleti vizsga előtt a hatóságnak másolás céljából leadta, amellyel igazolható:
  • személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel,
  • az iskolai végzettség igazolására szóló okmány eredeti, vagy közjegyző, vagy a kiállító által hitelesített példányával, külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatárban, valamint – a külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén olyan – hatáskörrel rendelkező – magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol, vagy annak meglétét előfeltételezi.
 24. ”C”, ”C E”, ”D” kategóriára vonatkozó külön szabályok: A 23. pont szerint kiadott vezetői engedély kizárólag a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet értelmében kizárólag Magyarország területén jogosít vezetésre az alábbi életkor betöltéséit: – “C” kategória esetében: 21. év; – “C E” kategória esetében: 21. év; – “D” kategória esetében: 24. év
 25. A GKI kártya kiadásával kapcsolatos információk: A GKI kártyát a sikeres vizsgát követően alapesetben postai úton kapja meg a kérelmező, de lehetőség van személyes átvételi mód kérésére is. Amennyiben a vizsgázó a szaktanfolyammal párhuzamosan kategóriás képzésben vesz részt, kérheti, hogy részére a GKI kártyát ne állítsák ki automatikusan a sikeres vizsga után, csak – az autósiskolával egyeztetve – egy későbbi időpontban, mikor már az új vezetői engedélyét kézhez kapta.

Somoskőujfalu, 2017.12.11