Tájékoztató “C”, “CE”, “D” kategóriás képzéshez

Vállalási feltételek és tanuló tájékoztató “C”, “C E” és “D” kategóriás tanulók részére

Autósiskola információi

 • Cégforma: egyéni vállalkozás.
 • Nyilvántartási szám: 51363013
 • Iskolavezető neve: Angyal Zsolt Zoltán
 • Ügyfélfogadó helyiség címe: 3121 Somoskőújfalu Nyárfa út 2
 • Ügyfélfogadás időpontja: Hétfő-Péntek 18:00-20:00
 • Székhely: 3121 Somoskőújfalu Nyárfa út 2.
 • Telefonszám: 06202534362
 • E-mail cím: jogsi@angyalzsoltautosiskola.hu
 • Web: www.angyalzsoltautosiskola.hu
 • Adószám: 68181017-1-32
 • Képzőszerv azonosító száma: 6505

Tanfolyamra történő jelentkezés

 • Tanfolyamra való felvétel módja: személyesen, telefonon, illetve e-mailben történő jelentkezés után.
 • A tanfolyamon való részvétel az elméleti oktatás díjának megfizetésével kezdődik. 
 • A tanfolyamra történő felvétel feltételei:
  • C kategóriás tanfolyamra az vehető fel, aki:
   • 18. életévét betöltötte, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb (= min. 17,5 éves)
   • legalább alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik;
   • érvényes személyazonosító igazolvánnyal és lakcímkártyával rendelkezik;
   • érvényes B kategóriás jogosítvánnyal rendelkezik.
  • CE kategóriás tanfolyamra az vehető fel, aki:
   • 18. életévét betöltötte, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabbb (=min. 17,5 éves)
   • legalább alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik;
   • érvényes személyazonosító igazolvánnyal és lakcímkártyával rendelkezik;
   • érvényes B és C kategóriás jogosítvánnyal rendelkezik.
  • D kategóriás tanfolyamra az vehető fel, aki:
   • 21. életévét betöltötte, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb (=min. 20,5 éves);
   • legalább alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik;
   • érvényes személyazonosító igazolvánnyal és lakcímkártyával rendelkezik;
   • érvényes B kategóriás jogosítvánnyal rendelkezik
A “C” és “CE” kategóriára a jogosítvány tehát a 18. életév betöltésétől is megszerezhető, azonban ezen engedély a 21. életév betöltéséig kizárólag Magyarország területén jogosítanak vezetésre.
“D” kategóriára a jogosítvány tehát a 21. életév betöltésétől is megszerezhető, azonban a 24. életév betöltéséig ez kizárólag Magyarország területén jogosít vezetésre.

Elméleti tanfolyam

 • Az elméleti képzés E-learning formában történik. A tanuló az általa megadott e-mail címre kapja meg a tanfolyam elkezdéséhez szükséges információkat a jelentkezését követően. Az elméleti oktatás az E-Titán rendszerén keresztül történik. A tanfolyammal a tanuló saját tempójában halad, a rendelkezésére álló időtartamon belül. A rendelkezésére álló idő valamennyi tanfolyamnál 180 nap, illetve 90 tanulással eltöltött óra, ez idő alatt szükséges elvégeznie a tanfolyamot. Amennyiben ez idő alatt nem sikerült elvégeznie a tanfolyamot, az autósiskola további hozzáférést biztosít ellenérték fejében.
 • Az elméleti tanfolyamhoz való hozzáférést a jelentkezést és az elméleti tanfolyam árának megérkezését követő 24 órában küldjük meg a tanuló által megadott e-mail címre. 
 • Az elméleti képzés kezdő napjától számított 9 hónapon belül meg kell történjen az első  elméleti vizsga és legfeljebb 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát kell tenni. Amennyiben ezek a feltételek nem sikerülnek, a tanfolyamot ismételten el kell végezni a vizsgázáshoz. A sikeres elméleti vizsga két évig érvényes.
 • Sikeres elméleti vizsga után lehet megkezdeni a gyakorlati képzést.

Gyakorlati képzés kötelező óraszámai, annak menete

 • “C” kategória esetén: 16 óra, kötelezően teljesítendő 300 km
  • Városi vezetés: 6 óra
  • Országúti vezetés: 4 óra
  • Éjszakai vezetés: 2 óra
  • Rutin vizsgára felkészítő vezetés: 4 óra
 • “C” kategória érvényes “D” kategóriás vezetői engedéllyel:
  • 12 óra, kötelezően teljesítendő 250 km
 • “CE” kategória esetén: 12 óra, kötelezően teljesítendő 250 km
  • Városi vezetés: 4 óra
  • Éjszakai vezetés: 4 óra
  • Rutin vizsgára felkészítő vezetés: 4 óra
 • “D” kategória esetén: 36 óra, kötelezően teljesítendő 850 km
  • Városi vezetés: 20 óra
  • Országúti vezetés: 10 óra
  • Éjszakai vezetés: 2 óra
  • Rutin vizsgára felkészítő vezetés: 4 óra
 • “D” kategória érvényes “C” kategóriás vezetői engedéllyel:
  • 24 óra, kötelezően teljesítendő 550 km

Gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei

Kitöltött jelentkezési lap, orvosi alkalmasságról szóló igazolás (II. csop.), a jelentkező írni, olvasni tud és a 8 általános iskolai osztály elvégzéséről nyilatkozik, az elméleti tanfolyamot elvégezte, és annak érvényessége a gyakorlati vizsgáig nem évült el. Megfelel a kategóriára vonatkozó életkori feltételeknek és rendelkezik az adott kategóriához szükséges, kötelezően előírt képzettségekkel (pl. B kategóriás jogosítvány). Teljesítette a kötelezően előírt óraszámokat és menettávolságot a tanfolyam keretében. 

A vizsgán való részvétel feltételei:

   • A tanuló az alapfokú iskolai végzettségét legkésőbb az első vizsga napján (külföldi bizonyítvány esetén egy héttel korábban) – igazolja a közlekedési hatóság részére.
   • Ha a tanuló alapfokú iskolai végzettségét az előző pontban meghatározott módon nem igazolta, annak teljesítéséig a következő vizsgára nem bocsátható, illetve részére vizsgaigazolás nem állítható ki.
  • A 8 általános iskolai osztály elvégzésének hitelt érdemlő módon történő igazolása az alábbi módokon lehetséges:
   • a személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel, az iskolai végzettség igazolására szóló okmány eredeti-, vagy közjegyző, vagy a kiállító által hitelesített példányával,
   • külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban), valamint a külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén olyan – hatáskörrel rendelkező – magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol vagy annak meglétét előfeltételezi.

Tanuló gépjárművek

 • IVECO EUROCARGO 150E 24 teherautó 
 • Volvo Safari autóbusz

Felmentések

A jogszabály (24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 3. sz. melléklete) felsorolja, hogy mely végzettséggel, képzettséggel rendelkezők mentesülnek egyes vizsgáktól:

4.1. Az egyes kategóriák és egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alól adható felmentések

4.1.1. Mentesítések a “szerkezeti és üzemeltetési ismeretek” és a “biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés” tan- és vizsgatárgyakból

4.1.1.1. Bármely egyetemen, főiskolán szerzett

a) gépész-, autógépész-, közlekedés mérnöki vagy üzemmérnöki oklevél;

b) gépész-, autógépész-, közlekedés mérnöktanári oklevél;

c) gépész-, autógépész-, közlekedés üzemmérnöki műszaki tanári oklevél;

d) szakirányú műszaki oktatói oklevél.

4.1.1.2. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolai Karon és a jogelőd Katonai Főiskolán szerzett

a) harcjármű üzembentartó szakos oklevél;

b) katonai gépjármű üzemeltető szakos oklevél;

c) gépjármű technikus tiszti képesítés;

d) harcjármű üzemeltetői üzemmérnök.

4.1.1.3. “Műszaki ismeretek” szakos szakoktatói oklevél (vagy ezzel egyenértékű képesítés).

4.1.1.4. Technikusi oklevél (szakközépiskolai érettségi)

a) közúti járműgépész;

b) közlekedésgépész;

c) gépjármű-technikai;

d) gépjárműüzemi;

e) mezőgazdasági gépész;

f) mezőgazdasági gépjavító;

g) építőgépész;

h) gépjárművezető és -karbantartó.

4.1.1.5. Szakképesítés – szakmunkás bizonyítvány

a) autószerelő;

b) anyagmozgatógép-szerelő;

c) építőgép-szerelő;

d) mezőgazdasági gépszerelő;

e) gépjárművezető és -karbantartó;

f) mezőgazdasági gépész;

g) fakitermelési gépkezelő;

h) állattartó telepi gépész;

i) kertészeti gépész;

j) növénytermesztő gépész;

k) erdőgazdasági gépész;

l) mezőgazdasági gépszerelő és gépüzemeltető;

m) mezőgazdasági gépjavító és karbantartó.

n) A közúti járművezetői vizsgáztatás keretében szerzett gépjárműkezelői bizonyítvány.

A felsorolt szakképesítéseket adó oktatási intézmények hallgatói részére iskolai tantervbe építetten szervezett közúti járművezetői tanfolyam esetén a felmentés megadható, a vizsgaigazolás azonban csak az érettségi bizonyítvány (technikusi oklevél, szakmunkás végzettséget, illetve szakképesítést igazoló bizonyítvány) bemutatása esetén állítható ki.

4.1.2. A “Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés” vizsgatárgy alóli további mentesítések

A “Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés” vizsgakötelezettség alól mentesül a 11. § (3) bekezdés c) pontja értelmében, aki meglévő “Lassú jármű” vezetői igazolványa alapján mezőgazdasági vontató vezetésére “T” kategóriás vizsgát kíván tenni.

4.1.3. Mentesítések a “Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás” tan- és vizsgatárgyból

4.1.3.1. Munkavédelmi szakképzés keretében szerzett szakképesítés

a) munkavédelmi szakmérnöki oklevél;

b) munkavédelmi üzemmérnöki oklevél;

c) felsőfokú munkavédelmi szakképesítő egyetemi tagozaton szerzett oklevél;

d) munkavédelmi technikusi oklevél;

e) középfokú munkavédelmi szakképesítő oklevél.

 • Az elsősegélynyújtó vizsga alól mentesül az a személy, aki a 24/2005. GKM rendelet 3. melléklet 4.1.4 pontja alá tartozó végzettséggel rendelkezik és az erről szóló okiratot bemutatja. A mozgáskorlátozott, a siket, valamint az olyan tanulót, aki a magyar nyelvet nem beszéli, a tanfolyam elméleti tantárgyainak tantermi foglalkozásain való részvétele alól – kérésére – az iskolavezető mentesíti. Az elméleti vizsga számítógép igénybevételével, vagy írásban tehető le. Szóban, indokolt esetben tolmács közreműködésével vizsgázhat az, aki hiányos magyar nyelvi ismeretei miatt a magyar nyelvet nem érti, illetve az egészségi állapotából következően írásra képtelen, és erre a felügyelettől kérelemre engedélyt kapott. Az egyéb – vizsga – alóli felmentést az iskolavezető kérésére a csatolt és hitelesített okirat másolata alapján a Közlekedési hatóság erre jogosult vezetője adhat.

Gyakorlati órák időpontjai, hiányzások

 • A Tanuló és az Oktató közösen egyeztet a gyakorlati oktatások időpontjáról. Amennyiben a Tanuló nem képes részt venni a tanórán, legalább azt 24 órával megelőzően köteles jelezni az Oktatónak a hiányzást. A nem, illetve a 24 órán belül jelzett hiányzás esetén a Tanuló a tanóra díjának megfizetésére (ill., a kötelező óraszám teljesítése miatt pótóra vásárlására) kötelezhető. 

Tandíj és vizsgadíj

 • A tanfolyamok aktuális díjai az “angyalzsoltautosiskola.hu” honlapon vannak feltüntetve.
 • Jelentkezés során a Tanulók részletes tájékoztatót kapnak a tandíj mértékéről és annak további részleteiről. A tájékoztató tartalmazza a tandíjfizetést menetét, így hogy, mikor-milyen díjat szükséges a Tanulónak megfizetnie.
 • Az adott tanfolyam konkrét díjai szintén szerepelnek a Felnőttképzési szerződésben, amelyet a Tanuló köt az Autósiskolával.
  • A Szerződés fenntartja az Autósiskolának azt a jogot, hogy a szerződés megkötésétől számított 3 hónapon túl az autósiskola az azon szereplő áraktól eltérhessen. Ez feltétlenül szükséges tekintettel arra, hogy a szerződés megkötése után akár másfél évvel később is elkezdheti a tanuló a vezetést – ez idő során számos tényező befolyásolhatja a tanfolyam árát.
  • Amennyiben a módosított árak nem felelnek meg a Tanulónak, elállhat a szerződéstől. Ebben az esetben a maradék órák díjait nem köteles megtéríteni, de a már megfizetett és levezetett tanórák díjait, illetve az elméleti képzés árát nem követelheti vissza.
 • Az Autósiskola tehát az árváltozás jogát fenntartja magának.

Tanuló áthelyezése

 • A tanuló a tanfolyam során áthelyeztetheti magát másik képzőszervhez, melynek érdekében az iskolavezetőtől kell képzési igazolást kérelmeznie. 
 • Az áthelyezést megelőzően a felek elszámolnak a befizetésekkel és teljesítésekkel

Oktatási helyszínek:

 • Tanpálya: Salgótarján, Erdész út 36.
 • Gyakorlati oktatás helye: Salgótarján belterülete és környéke, 21. sz Főút
 • Az oktató egyeztet a tanulóval a gyakorlati oktatás kezdetének és végének pontos helyszínéről

Vizsgadíjak:

A  vizsgadíjak befizetése a Hatóság (KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  Középkelet-magyarországi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály 3100 Salgótarján, Karancs út 54.) pénztárába történik. 

 • “C” kategória:
  • Közlekedési alapismeretek: 10 500 Ft
  • Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 10 500 Ft
  • Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás: 10 500 Ft
  • Rutin: 9 700 Ft
  • Forgalmi: 24 000 Ft
 • “CE” kategória
  • Közlekedési alapismeretek: 10 500 Ft
  • Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 10 500 Ft
  • Rutin: 9 700 Ft
  • Forgalmi: 24 000 Ft
 • “D” kategória
  • Közlekedési alapismeretek: 10 500 Ft
  • Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek (csak ha nincs “C”): 10 500 Ft
  • Munkavédelem vizsga (csak ha nincs “C”): 10 500 Ft
  • Rutin: 9 700 Ft
  • Forgalmi: 27 800 Ft

Az Autósiskola a tanfolyam során folyamatosan biztosítja a tanulók részére a megfelelő képzési feltételeket. Amennyiben a tanuló nem teljesíti időben az esedékes ellenszolgáltatását, az Autósiskola a teljesítésig felfüggesztheti a tanfolyamot. Az Autósiskolát és a tanulókat is kötik a vállalási feltételekben, a felnőttképzési szerződésben és a jogszabályban meghatározott jogok és kötelezettségek. 

Somoskőujfalu, 2024.02.20