Tájékoztató “AM”, “A” és “B” kategóriás képzéshez

Vállalási feltételek és tanuló tájékoztató “AM”, “A” és “B” kategóriás tanulók részére.

A tájékoztatót kérjük figyelmesen tanulmányozza át, annak tartama a felnőttképzési szerződés részét képezi. 

Céginformációk

 • Képzőszerv neve és címe: Angyal Zsolt Autósiskola
 • Cím: 3121 Somoskőújfalu Nyárfa út 2
 • Telefonszám: 06-20-253-4362
 • E-mail cím: jogsi@angyalzsoltautosiskola.hu
 • Web: www.angyalzsoltautosiskola.hu
 • Adószám: 68181017-1-32
 • Képzőszerv azonosító száma: 6505
 • Cégforma: egyéni vállalkozás.
 • Nyilvántartási szám: 51363013
 • Iskolavezető neve: Angyal Zsolt Zoltán
 • Ügyfélfogadó helyiség címe: 3121 Somoskőújfalu Nyárfa út 2
 • Telefonszám: 06202534362, 0632435376
 • Ügyfélfogadás időpontja: Hétfő-Péntek 18:00-20:00
 • Székhely: 3121 Somoskőújfalu Nyárfa út 2

Tanfolyamra történő jelentkezés

 • Tanfolyamra való felvétel módja: személyesen, telefonon, illetve e-mailben történő jelentkezés után.
 • A tanfolyamon való részvétel az elméleti oktatás díjának megfizetésével kezdődik. 
 • PÁV alkalmassági vizsgálat: nem szükséges
 • “AM”, “A” és “B” kategória: egészségi alkalmasság l-es csoport – ezt háziorvosnál, illetve egyéb szakrendelésnél lehet beszerezni
 • A tanfolyamra történő felvétel-feltételei:
  1. – „AM” kategória: aki a 14. életévét betöltötte, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb
   – „A” kategória: aki a 24. életévét betöltötte, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb, vagy aki legalább két éve rendelkezik „A2” alkategóriába tartozó gépjárműre érvényesített bejegyzéssel
   – „B” kategória: aki a 17. életévét betöltötte, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb
  2. alapfokú iskolai végzettséget (8. általános) igazoló bizonyítványát a Nógrád Megyei Kormányhivatal, Salgótarjáni Járási Hivatala, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Útügyi Osztályának hiteles másolat készítése céljából leadta
  3. az orvosi alkalmasságot igazoló okirat első példányát leadta,
  4. valamint meghatalmazza a képzőszervet adatainak kezelésére a tanfolyam és a vizsgaügyintézés során.

Vizsgára bocsátás

 • Vizsgára az a személy bocsájtható, aki a tanfolyamokat elvégezve a korhatári feltételeknek megfelel és a szükséges vizsgadíjat befizette. A vizsgaigazolás kiállításának további feltétele, hogy a tanuló az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését bizonyító dokumentummal, vagy ennek megfelelő egészségügyi végzettséggel rendelkezzen.

Elméleti tanfolyam

 • Az elméleti képzés E-learning formában történik. A tanuló az általa megadott e-mail címre kapja meg a tanfolyam elkezdéséhez szükséges információkat a jelentkezését követően. Az elméleti oktatás az E-Titán rendszerén keresztül történik. A tanfolyammal a tanuló saját tempójában halad, a rendelkezésére álló időtartamon belül. A rendelkezésére álló idő valamennyi tanfolyamnál 180 nap, illetve 90 tanulással eltöltött óra, ez idő alatt szükséges elvégeznie a tanfolyamot. Amennyiben ez idő alatt nem sikerült elvégeznie a tanfolyamot, az autósiskola további hozzáférést biztosít ellenérték fejében.
 • Az elméleti képzés kezdő napjától számított 9 hónapon belül meg kell történjen az első vizsga és legfeljebb 12 hónapon belül sikeres vizsgát kell tenni. Amennyiben ezek a feltételek nem sikerülnek, a tanfolyamot ismételten el kell végezni a vizsgázáshoz. A sikeres elméleti vizsga két évig érvényes.
 • Sikeres elméleti vizsga után lehet megkezdeni a gyakorlati képzést. 

Gyakorlati képzés kötelező óraszámai, annak menete

 • “AM” kategória:
  • 10 óra (4 alap-, 6 főoktatás)
  • Kötelező minimálisan megtett kilométer: 100 km
 • “A” kategória:
  • 26 óra (10 alap-, 16 főoktatás)
  • Kötelező minimálisan megtett kilométer: 390 km
 • “A” kategória “A2” megszerzését követő 2 éven belül
  • 12 óra (4 alap-, 8 főoktatás)
  • Kötelező minimálisan megtett kilométer: 180 km
 • “A” kategória A korlátozott vagy A2 alkategória megszerzését követő két éven túl: 
  • 8 óra (2 alap-, 6 főoktatás)
  • Kötelező minimálisan megtett kilométer: 120 km
 • “A” kategória “A1” megszerzését követő 2 éven belül
  • 16 óra (6 alap-, 10 főoktatás)
  • Kötelező minimálisan megtett kilométer: 240 km
 • “A” kategória “A1” megszerzését követő 2 éven túl
  • 10 óra (4 alap-, 6 főoktatás)
 • “B” kategória
  • 29 óra (9 alap-, 20 főoktatás)
  • Kötelező minimálisan megtett kilométer 580 km

Az alapoktatás alatt a tanuló a jármű technikai kezelését, a jármű feletti uralmat és az azzal történő manőverezést sajátítja el. A főoktatás keretében a biztonságos közúti közlekedést tanulja meg tanuló. 

Az alapoktatási szakaszban naponta legfeljebb 2 tanóra tartható, a főoktatás során naponta legfeljebb 4 tanóra tartható, amelyet legalább két részben – két tanóra oktatás után legalább 1 óra szünettel – kell szervezni. 

A gyakorlati tanórák időtartama 50 perc.

Szükség szerinti pótórákra a gyakorlati oktató tesz javaslatot, melynek a szerződés szerinti aktuális díját a képzőszervnél kell befizetni.

Forgalmi vizsgára bocsájtás feltételei: a jogszabályban a vezetői engedély kiadásának feltételéül előírt életkort betöltése; a választott kategóriára vonatkozó kötelező órák levezetése; menettávolság igazolt teljesítése; hatósági díjak megfizetése; összes szükséges elméleti vizsga és rutinvizsga sikeres teljesítése.

Választható járművek a gyakorlati képzésben

 • Kia Rio
 • Honda Civic
 • Volkswagen Golf
 • Aprilia SR50

Amennyiben műszaki, illetve egyéb okból szükségessé válik, az tanfolyam során különböző gépjárműveken is történhet az oktatás.

Ha a tanuló saját motorral kíván a tanfolyamon részt venni és vizsgázni, a motorkerékpárnak meg kell felelnie a kategória előírásainak, valamint rendelkeznie kell érvényes műszaki engedéllyel és kötelező biztosítással. 

Gyakorlati órák időpontjai, hiányzások

 • A Tanuló és az Oktató közösen egyeztet a gyakorlati oktatások időpontjáról. Amennyiben a Tanuló nem képes részt venni a tanórán, legalább azt 24 órával megelőzően köteles jelezni az Oktatónak a hiányzást. A nem, illetve a 24 órán belül jelzett hiányzás esetén a Tanuló a tanóra díjának megfizetésére (ill., a kötelező óraszám teljesítése miatt pótóra vásárlására) kötelezhető. 

Tandíj és vizsgadíj

 • A tanfolyamok aktuális díjai az “angyalzsoltautosiskola.hu” honlapon vannak feltüntetve.
 • Jelentkezés során a Tanulók részletes tájékoztatót kapnak a tandíj mértékéről és annak további részleteiről. A tájékoztató tartalmazza a tandíjfizetést menetét, így hogy, mikor-milyen díjat szükséges a Tanulónak megfizetnie.
 • Az adott tanfolyam konkrét díjai szintén szerepelnek a Felnőttképzési szerződésben, amelyet a Tanuló köt az Autósiskolával.
  • A Szerződés fenntartja az Autósiskolának azt a jogot, hogy a szerződés megkötésétől számított 3 hónapon túl az autósiskola az azon szereplő áraktól eltérhessen. Ez feltétlenül szükséges tekintettel arra, hogy a szerződés megkötése után akár másfél évvel később is elkezdheti a tanuló a vezetést – ez idő során számos tényező befolyásolhatja a tanfolyam árát.
  • Amennyiben a módosított árak nem felelnek meg a Tanulónak, elállhat a szerződéstől. Ebben az esetben a maradék órák díjait nem köteles megtéríteni, de a már megfizetett és levezetett tanórák díjait, illetve az elméleti képzés árát nem követelheti vissza.
 • Az Autósiskola az árváltozás jogát fenntartja

Tanuló áthelyezése

 • A tanuló a tanfolyam során áthelyeztetheti magát másik képzőszervhez, melynek érdekében az iskolavezetőtől kell képzési igazolást kérelmeznie. 
 • Az áthelyezést megelőzően a felek elszámolnak a befizetésekkel és teljesítésekkel

Oktatási helyszínek:

 • Tanpálya: Salgótarján, Erdész út 36.
 • Gyakorlati oktatás helye: Salgótarján belterülete és környéke, 21. sz Főút
 • Az oktató egyeztet a tanulóval a gyakorlati oktatás kezdetének és végének pontos helyszínéről

Vizsgadíjak:

A  vizsgadíjak befizetése a Hatóság (KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  Középkelet-magyarországi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály 3100 Salgótarján, Karancs út 54.) pénztárába történik. 

 • “B” kategória elméleti vizsga díja: 4.600 Ft
 • “B” kategória forgalmi vizsga díja: 11.000 Ft
 • “A” kategória elméleti vizsga díja: 10.500 Ft
 • “A” kategória forgalmi vizsga díja: 24.000 Ft
 • “A” kategória járműkezelési vizsga díja: 9.000 Ft
 • “AM” kategória elméleti vizsga díja: 10.500 Ft
 • “AM” kategória járműkezelési vizsga díja: 7.200 Ft
 • “AM” kategória forgalmi vizsga díja: 7.200 Ft

Az elsősegély vizsgával kapcsolatban a Magyar Vöröskeresztet kell felkeresni. A vizsgára internetes felületen lehet jelentkezni, a vizsgadíj befizetését követően. A vizsga alóli mentességek a 31/1992 NM rendeletben találhatók. Elsősegély vizsga vizsgadíja: 18.000 Ft

A vezetői engedély átvétele

Az első vezetői engedély kiállítása ingyenes. A vezetői engedély kiállítását bármely kormányablakban vagy okmányirodában lehet kérelmezni a sikeres forgalmi vizsgát követő munkanap. Szükséges okiratok: személyi igazolvány, orvosi alkalmassági vizsgálat egy példánya, igazolás sikeres egészségügyi vizsgáról. 

Somoskőujfalu, 2024.02.14