Tájékoztató “GKI” képzéshez

Képző szerv: Angyal Zsolt Autósiskola
Címe: 3121 Somoskőújfalu, Nyárfa utca 2.
Nyitva tartás: hétfő – péntek 18.00 – 20.00
Telefon: 06-20-253-4555, 06-20-253-43-62
E-mail cím: jogsi@angyalzsoltautosiskola.hu
Honlap: www.angyalzsoltautosiskola.hu
Cég formája: egyéni vállalkozás
Iskolavezető neve: Angyal Zsolt Zoltán

„GKI” szaktanfolyam
Tanfolyamra az vehető fel, aki a „C”, „C E”, „D”, „D E”, „C1”,
„C1 E”, „D1” vagy „D1 E” kategóriák valamelyikéből érvényes
vezetői engedéllyel rendelkezik;
Vizsgára az a jelentkező bocsátható, aki teljesítette tanfolyami
kötelezettségét
A tanfolyam tantárgyai, tanórák száma, időtartama:
Az elméleti tanórák 45 percesek. A vezetési gyakorlatot a sikeres
elméleti vizsga után lehet megkezdeni.
A gyakorlati oktatást felsőfokú szakirányú képesítéssel rendelkező
oktatók végzik.
Az Autósiskola az oktatóktól igénybevett szolgáltatást a Résztvevő
számára teljes egészében, változatlan formában közvetíti.
GKI alapképzés
Elmélet összesen:30 óra
Biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés:10 óraElőírások
alkalmazása:10 óra

Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz,
logisztika:10 óra Gyakorlat összesen:
Járművezetés speciális kialakítású tanpályán,vagy korszerű
szimulátor berendezésen:2 óra
Járművezetés a közúti forgalomban:10 óra
Járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetőigyakorlati ismeretek2
óra
GKI továbbképzés
Elmélet összesen:30 óra
Biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés:10 óra
Előírások alkalmazása:10 óra
Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz,
logisztika:10 óra
Gyakorlat összesen:
Járművezetés speciális kialakítású tanpályán,vagy korszerű
szimulátor berendezésen:5 óra
Összevont GKI alapképzés
Elmélet összesen:40 óra
Biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés:15 óra
Előírások alkalmazása:10 óra
Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz,
logisztika:15 óra
Gyakorlat összesen:
Járművezetés speciális kialakítású tanpályán,vagy korszerű
szimulátor berendezésen:2 óra
Járművezetés a közúti forgalomban:10 10 óra
Járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetőigyakorlati
ismeretek2 2 óra
Összevont GKI továbbképzés

Elmélet összesen:42 óra
Biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés:15 óra
Előírások alkalmazása:12 óra
Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz,
logisztika:15 óra
Gyakorlat összesen:
Járművezetés speciális kialakítású tanpályán,vagy korszerű
szimulátor berendezésen:5 óra
Kiegészítő GKI alapképzés
Elmélet összesen:12 óra
Biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés:5 óra
Előírások alkalmazása:2 óra
Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz,
logisztika:5 óra
Gyakorlat összesen:
Járművezetés speciális kialakítású tanpályán,vagy korszerű
szimulátor berendezésen:2 óra
Járművezetés a közúti forgalomban:10 óra
Járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői gyakorlati
ismeretek2 óra
Kiegészítő GKI továbbképzés
Elmélet összesen:12 óra
Biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés:5 óra
Előírások alkalmazása:2 óra
Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz,
logisztika:5 óra
Gyakorlat összesen:

Járművezetés speciális kialakítású tanpályán,vagy korszerű
szimulátor berendezésen:5 óra
A képzések tandíjai:
Tehergépkocsi-vezetői alapképesítés:74.000 Ft vizsgadíj:35.900 Ft
GKI kártyadíj: 9.900 Ft
Tehergépkocsi-vezetői továbbképesítés:70.900 Ft vizsgadíj:9.000 Ft
GKI kártyadíj: 9.900 Ft
Autóbusz-vezetői alapképesítés: 74.000 Ft vizsgadíj:35.900 Ft GKI
kártyadíj: 9.900 Ft
Autóbusz-vezetői továbbképesítés: 70.900 Ft vizsgadíj:9.000 Ft GKI
kártyadíj: 9.900 Ft
Összevont alapképesítés: 116.900 Ft vizsgadíj:53.100 Ft GKI
kártyadíj: 9.900 Ft
Összevont továbbképesítés: 98.100 Ft vizsgadíj:12.000 GKI
kártyadíj: 9.900 Ft
Összevont alap- és továbbképzés:101.100 Ft vizsgadíj:38.900 Ft
GKI kártyadíj: 9.900 Ft
Alapképesítés különbözeti vizsga:69.900 Ft vizsgadíj:29.900 Ft GKI
kártyadíj: 9.900 Ft
Továbbképzési különbözeti vizsga:27.100 Ft vizsgadíj:3.000 Ft GKI
kártyadíj: 9.900 Ft
E-learning tanfolyam: 10.000 Ft
E-learning tanfolyam (összevont): 20.000 Ft
A tantárgyak hallgatása és vizsgázás alóli felmentések:
A közlekedési hatóság a járművezetőt kérelmére a szaktanfolyami
képzés meghatározott része alól mentesítheti, ha a járművezető
igazolja, hogy a képzési kötelezettsége egy részét más EGT-
tagállamban teljesítette.
Vizsgadíjak és azok megfizetésének módja:
Biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés:3.000 Ft

Előírások alkalmazása:3.000 Ft
Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság,szerviz,
logisztika:3.000 Ft
Esettanulmány:8.000 Ft
Járművezetés a közúti forgalomban:9.200 Ft
Járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői ismeretek:5.000 Ft
Járművezetés korszerű szimulátor berendezésen:5.000 Ft
A GKI kártya kiadásával kapcsolatos információk:
A GKI kártyát a sikeres vizsgát követően alapesetben postai úton
kapja meg a kérelmező, de lehetőség van személyes átvételi mód
kérésére is. Amennyiben a vizsgázó a szaktanfolyammal
párhuzamosan kategóriás képzésben vesz részt,kérheti, hogy
részére a GKI kártyát ne állítsák ki automatikusan a sikeres vizsga
után, csak –az autósiskolával egyeztetve – egy későbbi időpontban,
mikor már az új vezetői engedélyétkézhez kapta.

Felügyeleti szerv neve és elérhetősége: KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 45. 36-1-814-0800 Középkelet-magyarországi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály