Vállalási feltételek és tanuló tájékoztató “A1” és “A2” kategóriás tanulók részére.

A tájékoztatót kérjük figyelmesen tanulmányozza át, annak tartama a felnőttképzési szerződés részét képezi. 

Céginformációk

 1. Képzőszerv neve és címe: Angyal Zsolt Autósiskola
 2. Cím: 3121 Somoskőújfalu Nyárfa út 2
 3. Telefonszám: 06-20-253-4362
 4. E-mail cím: jogsi@angyalzsoltautosiskola.hu
 5. Web: www.angyalzsoltautosiskola.hu
 6. Adószám: 68181017-1-32
 7. Képzőszerv azonosító száma: 6505
 8. Cégforma: egyéni vállalkozás.
 9. Nyilvántartási szám: 51363013
 10. Iskolavezető neve: Angyal Zsolt Zoltán
 11. Iskolavezető e-mail címe: angyalzsolt65@gmail.com
 12. Ügyfélfogadó helyiség címe: 3121 Somoskőújfalu Nyárfa út 2
 13. Telefonszám: 06202534362, 0632435376
 14. Ügyfélfogadás időpontja: Hétfő-Péntek 18:00-20:00
 15. Székhely: 3121 Somoskőújfalu Nyárfa út 2

Megjegyzés

 1. Az „A2” kategóriájú vezetői engedélyek az „A1” kategóriára is érvényesek.

Tanfolyamra történő jelentkezés

 1. Tanfolyamra való felvétel módja: személyesen, telefonon, illetve e-mailben történő jelentkezés után.
 2. A tanfolyamon való részvétel az elméleti oktatás díjának megfizetésével kezdődik. 
 3. PÁV alkalmassági vizsgálat: nem szükséges

Tanfolyamra az vehető fel, aki

 1. A tájékoztató tartalmát megismerte,
 2. a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásához szükséges, jogszabályban meghatározott életkort betöltötte, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb. Tehát “A1” kategória esetén legalább 15 és fél éves, “A2” esetén legalább 17 és fél éves,
 3. írni, olvasni tud,
 4. nyilatkozik az alapfokú iskolai végzettség meglétéről,

  Elméleti tanfolyam

  1. Az elméleti képzés E-learning formában történik. A tanuló az általa megadott e-mail címre kapja meg a tanfolyam elkezdéséhez szükséges információkat a jelentkezését követően. Az elméleti oktatás az E-Titán rendszerén keresztül történik. Érdemes Gmail-es email címmel regisztrálni a tanfolyamra, a felület akadálymentes működésének érdekében (citromail, freemail, indamail végződésű címek nem alkalmasak a regisztrációra). A tanfolyammal a tanuló saját tempójában halad, a rendelkezésére álló időtartamon belül. A rendelkezésére álló idő valamennyi tanfolyamnál 180 nap, illetve 90 tanulással eltöltött óra, ez idő alatt szükséges elvégeznie a tanfolyamot. Amennyiben ez idő alatt nem sikerült elvégeznie a tanfolyamot, az autósiskola további hozzáférést biztosít ellenérték fejében.
  2. Az E-learning tanfolyam teljesítését követően ezt igazoló elektronikus igazolás kerül kiállításra.
  3. Az elméleti képzés kezdő napjától számított 9 hónapon belül meg kell történjen az első vizsga és legfeljebb 12 hónapon belül sikeres vizsgát kell tenni. Amennyiben ezek a feltételek nem sikerülnek, a tanfolyamot ismételten el kell végezni a vizsgázáshoz. A sikeres elméleti vizsga két évig érvényes. Amennyiben a sikeres elméleti vizsgát követő két évben nem sikerül a forgalmi vizsgát eredményesen teljesíteni, az elméleti tanfolyam ismételt teljesítése szükséges. 
  4. Sikeres elméleti vizsga után lehet megkezdeni a gyakorlati képzést.
  5. Ha a tanuló az „A1” kategória megszerzésével kapcsolatos tanfolyami képzésen „B” kategóriában érvényes vezetői engedéllyel vesz részt, a gyakorlati képzésen az elméleti tantárgyakból tett sikeres vizsgát megelőzően is részt vehet.

  Elméleti vizsgára bocsátás feltételei

  1. Vizsgára az a személy bocsájtható, aki a tanfolyam elméleti részét elvégezte,
  2. megfelel az egészségügyi feltételeknek (egészségi alkalmasság I-es csoport – háziorvosnál igényelhető),
  3. a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásának feltételéül a jogszabályban előírt életkornál legfeljebb három hónapnál fiatalabb (tehát “A1” kategória esetén legalább 15 éves és 9 hónapos, “A2” kategória esetén pedig legalább 17 éves és 9 hónapos),
  4. az alapfokú iskolai végzettség meglétéről nyilatkozott és
  5. a szükséges vizsgadíjat befizette.

  Az alapfokú iskolai végzettség megléte igazolható a személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett doktori címmel, az iskolai végzettség igazolására szóló okmány eredi példányával vagy a közjegyző vagy a kiállító által hitelesített példányával. Külföldi bizonyítvány és oklevél esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával. A vizsgaigazolás kiállításának további feltétele, hogy a tanuló az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését bizonyító dokumentummal, vagy ennek megfelelő egészségügyi végzettséggel rendelkezzen.

  A gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei

  Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

  1. megfelel az elméleti vizsgára bocsátás feltételeinek,
  2. a jogszabályban a vezetői engedély kiadásának feltételéül előírt életkort betöltötte (tehát “A1” kategória esetén a 16. életévét, “A2” kategória esetén a 18. életévét), 
  3. az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott,
  4. a tanfolyam gyakorlati részét elvégezte és a kötelező óraszámokat és menettávolságokat igazoltan teljesítette,
  5. a vizsgadíjakat megfizette.

  Mentesül az elméleti tanfolyam és vizsga alól és gyakorlati vizsgára bocsátható az, aki 

  1. „A2” kategóriás vizsgához – két évnél nem régebben szerzett – „A1” kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik.

  Gyakorlati képzés kötelező óraszámai, annak menete

  1. “A1”, “A2” kategória:
   • 16 óra (6 alap-, 10 főoktatás)
   • Kötelező minimálisan megtett kilométer: 240 km
  2. “A1” kategória érvényes “B” kategóriás vezetői engedély esetén:
   • 2 óra (1 alap-, 1 főoktatás)
   • Kötelező minimálisan megtett kilométer: 30 km
  3. “A2” kategória “A1” megszerzését követő 2 éven belül
   • 12 óra (4 alap-, 8 főoktatás)
   • Kötelező minimálisan megtett kilométer: 180 km
  4. “A2” kategória “A1” megszerzését követő 2 éven túl
   • 8 óra (2 alap-, 6 főoktatás)
   • Kötelező minimálisan megtett kilométer: 120 km

  Az alapoktatás alatt a tanuló a jármű technikai kezelését, a jármű feletti uralmat és az azzal történő manőverezést sajátítja el. A főoktatás keretében a biztonságos közúti közlekedést tanulja meg tanuló. 

  Az alapoktatási szakaszban naponta legfeljebb 2 tanóra tartható, a főoktatás során naponta legfeljebb 4 tanóra tartható, amelyet legalább két részben – két tanóra oktatás után legalább 1 óra szünettel – kell szervezni. 

  A gyakorlati tanórák időtartama 50 perc.

  Szükség szerinti pótórákra a gyakorlati oktató tesz javaslatot, igénybevételére pedig a tanuló döntése alapján kerül sor. A pótórák díja megegyezik a kötelező órák aktuális díjával, melyet szintén a képzőszervnél kell megfizetni.  

  A kétkerekű járművek vezetőinek oktatása során a tanuló felszerelése:

  1. bukósisak
  2. szemüveg (a bukósisak kialakításától függően),
  3. protektoros hosszúnadrág (nadrágba vagy nadrágra illeszthető térdprotektorral) és protektoros dzseki (dzsekibe vagy dzsekire illeszthető könyök- és gerincprotektorral),
  4. protektoros kesztyű,
  5. magas szárú, zárt cipő vagy csizma,
  6. elöl-hátul „T” betűjelzéssel ellátott, tanulónként eltérő színű vagy számozott tanulómellény,
  7. a főoktatás és a vizsga során a tanuló és az oktató közötti kapcsolatot biztosító rádió adó-vevő készülék.

  Választható járművek a gyakorlati képzésben

  1. “A1” kategória: YAMAHA YBR 125
  2. “A2” kategória: SUZUKI GS 500

  Amennyiben műszaki, illetve egyéb okból szükségessé válik, az tanfolyam során különböző gépjárműveken is történhet az oktatás.

  Ha a tanuló saját motorral kíván a tanfolyamon részt venni és vizsgázni, a motorkerékpárnak meg kell felelnie a kategória előírásainak, valamint rendelkeznie kell érvényes műszaki engedéllyel és kötelező biztosítással. 

  Gyakorlati órák időpontjai, hiányzások

  1. A Tanuló és a szakoktató közösen egyeztet a gyakorlati oktatások időpontjáról.
  2. Amennyiben a Tanuló nem képes részt venni a tanórán, legalább azt 24 órával megelőzően köteles jelezni a szakoktatónak a hiányzást.
  3. A nem, illetve a 24 órán belül jelzett hiányzás esetén a Tanuló a tanóra díjának megfizetésére (ill., a kötelező óraszám teljesítése miatt pótóra vásárlására) kötelezhető. 

  Tandíj és vizsgadíj

  1. A tanfolyamok aktuális díjai az “angyalzsoltautosiskola.hu” honlapon vannak feltüntetve.
  2. Jelentkezés során a Tanulók részletes tájékoztatót kapnak a tandíj mértékéről és annak további részleteiről. A tájékoztató tartalmazza a tandíjfizetést menetét, így hogy, mikor-milyen díjat szükséges a Tanulónak megfizetnie.
  3. Az adott tanfolyam konkrét díjai szintén szerepelnek a Felnőttképzési szerződésben, amelyet a Tanuló köt az Autósiskolával.
   • A Szerződés fenntartja az Autósiskolának azt a jogot, hogy a szerződés megkötésétől számított 3 hónapon túl az autósiskola az azon szereplő áraktól eltérhessen. Ez feltétlenül szükséges tekintettel arra, hogy a szerződés megkötése után akár másfél évvel később is elkezdheti a tanuló a vezetést – ez idő során számos tényező befolyásolhatja a tanfolyam árát.
   • Amennyiben a módosított árak nem felelnek meg a Tanulónak, elállhat a szerződéstől. Ebben az esetben a Tanuló a hátralévő órák díjait nem köteles megtéríteni, de a már megfizetett és levezetett tanórák díjait, illetve az elméleti képzés árát nem követelheti vissza. 
  4. Az Autósiskola az árváltozás jogát fenntartja

  Tanuló áthelyezése

  1. A tanuló a tanfolyam során áthelyeztetheti magát másik képzőszervhez, melynek érdekében az iskolavezetőtől kell képzési igazolást kérelmeznie. 
  2. Az áthelyezést megelőzően a felek elszámolnak a befizetésekkel és teljesítésekkel

  Oktatási helyszínek:

  1. Tanpálya: Salgótarján, Erdész út 36.
  2. Gyakorlati oktatás helye: Salgótarján belterülete és környéke, 21. sz Főút
  3. Az oktató egyeztet a tanulóval a gyakorlati oktatás kezdetének és végének pontos helyszínéről

  Vizsgadíjak:

  A  vizsgadíjak befizetése a Hatóság (KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  Középkelet-magyarországi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály 3100 Salgótarján, Karancs út 54.) pénztárába történik. 

  • “A1” kategória elméleti vizsga díja: 10.500 Ft
  • “A1” kategória járműkezelési vizsga díja: 9.000 Ft
  • “A1” kategória forgalmi vizsga díja: 24.000 Ft
  • “A2” kategória elméleti vizsga díja: 10.500 Ft
  • “A2” kategória járműkezelési vizsga díja: 9.000 Ft
  • “A2” kategória forgalmi vizsga díja: 24.500 Ft

  Az elsősegély vizsgával kapcsolatban a Magyar Vöröskeresztet kell felkeresni. A vizsgára internetes felületen lehet jelentkezni, a vizsgadíj befizetését követően. A vizsga alóli mentességek a 31/1992 NM rendeletben találhatók. Elsősegély vizsga vizsgadíja: 18.000 Ft

  A vezetői engedély átvétele

  Az első vezetői engedély kiállítása ingyenes. A vezetői engedély kiállítását bármely kormányablakban vagy okmányirodában lehet kérelmezni a sikeres forgalmi vizsgát követő munkanap. Szükséges okiratok: személyi igazolvány, orvosi alkalmassági vizsgálat egy példánya, igazolás sikeres egészségügyi vizsgáról. 

  Somoskőujfalu, 2024.03.20.